REGULAMIN

Dane firmy

Sklep internetowy Suplegsm z siedzibą w Warszawie. Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawa NIP 146568138 REGON 9512145396.

Sprzedaż produktów sklepu odbywa się na podstawie poniższego regulaminu, który określa warunki zawierania transakcji. Przed dokonaniem zakupów klient powinien zapoznać się z Regulaminem sklepu.

Dokonanie zakupów za pośrednictwem sklepu suplegsm.com jest równoznaczne z akceptacją. Regulaminu sklepu.

 1. Wstęp

 1. Sklep Suplegsm prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż wysyłkową, co uniemożliwia osobisty odbiór zakupionych towarów. Zamówienia są przyjmowane przez całą dobę, każdego dnia tygodnia przez 365 dni w roku. Zakup towarów za pośrednictwem strony jest każdorazowo potwierdzany za pomocą wysyłanego do klienta e-maila powiadamiającego o dokonaniu konkretnej transakcji.

 2. Widoczny w sklepie asortyment jest towarem faktycznie dostępnym w magazynie, dlatego wysyłka zamówionych towarów jest realizowana na bieżąco i nie powoduje opóźnień w otrzymaniu przesyłki.

 3. Znaki firmowe oraz nazwy marek sygnujących produkty należą do znaków zastrzeżonych przez producentów i są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawnej identyfikacji i opisu produktu.

 4. Informacje na temat dostępności poszczególnych produktów z asortymentu sklepu suplegsm będą przekazywane do wiadomości klientów na bieżąco i mogą ulegać zmianie w zależności od stanu magazynowego. O braku możliwości zakupu klienci będą informowani na stronie sklepu.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia oraz ograniczenia formy płatności do  "przedpłaty na konto bankowe" w przypadku zaistniałej wcześniej sytuacji nieodebrania przesyłki przez kupującego. Brak odbioru zamówionych towarów z winy kupującego skutkował będzie obciążeniem nabywcy kosztami nadania przesyłki oraz jej zwrotu do sklepu.

 1. Informacje dotyczące ceny produktów

 1. Widniejące obok produktów ceny podawane są w złotówkach, nie podlegają negocjacji oraz są wiążące w momencie zakupu danego towaru.

 2. Sklep suplegsm zastrzega sobie prawo do zmiany cen asortymentu dostępnego na stronie, dodawania nowych produktów oraz wprowadzania cen promocyjnych i ich późniejszej zmiany.

 3. Ilość produktów w promocyjnej i niższej cenie jest ograniczona i obowiązuje tylko do ustalonego przez sklep internetowy terminu. Taka sama sytuacja dotyczy zakupu produktów, na który został nałożony rabat. W przypadku promocji i rabatów o kolejności realizacji transakcji decyduje kolejność składania zamówień na dany asortyment.

 4. Klient nie ma prawa ubiegać się o zwrot różnicy pomiędzy ceną promocyjną, a ceną z przed promocji w przypadku złożenia zamówienia po okresie obowiązywania oferty promocyjnej.

 1. Zasady składania zamówienia

 1. Sklep suplegsm realizuje zamówienia w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz zamówienia widniejący na stronie sklepu internetowego.

 2. Możliwość zakupu w sklepie dostępna jest dla osób zarejestrowanych na stronie oraz osób niezarejestrowanych.

 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zakupem produktu i zostanie potwierdzone poprzez wysłanie systemowej wiadomości e-mail na podany przez kupującego w formularzu zakupu adres.

 4. Zamówienia budzące jakiekolwiek podejrzenia pracowników podlegają pełnej weryfikacji. Brak kontaktu z kupującym w takiej sytuacji skutkować będzie zatrzymaniem realizacji zamówienia lub odstąpieniem sklepu od transakcji, do czego firma suplegsm zastrzega sobie prawo. Klient zostanie powiadomiony o zaistniałej sytuacji wiadomością e-mail.

 5. Brak odebrania przesyłki lub odmowa jej przyjęcia, mimo wcześniejszego złożenia zamówienia jest równoznaczny z nałożeniem na klienta konieczności zapłaty kosztów wysyłki towaru, który obejmuje koszt wysyłki ze sklepu do kupującego oraz koszt jej zwrotu z powrotem do firmy suplegsm.

 6. Reklamacje uszkodzonej przesyłki należy składać bezpośrednio u przedstawiciela firmy kurierskiej, który dostarcza nam towar. W razie podejrzenia uszkodzenia przesyłki klient ma pełne prawo i obowiązek do sprawdzenia jej zawartości w obecności kuriera oraz obowiązek spisania „protokołu szkody” w przypadku zaistniałego uszkodzenia zakupionych towarów.

Gwarancja:

 1. Widniejące w aktualnej ofercie sklepu produkty oryginalne objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym. W przypadku innego asortymentu okres gwarancyjny wynosi 3 lub 6 miesięcy. Gwarancja nie będzie uwzględniana w przypadku:

- Zaistnienia uszkodzeń fizycznych i mechanicznych oraz wynikających z nich wad.

- Uszkodzeń związanych z nieprawidłowym użytkowaniem towaru oraz braku przestrzegania zasad użytkowania towaru widniejących w jego instrukcji obsługi. W przypadku braku instrukcji producenta dotyczącej użytkowania towaru kupującego obowiązują ogólne zasady bezpiecznego użytkowania i eksploatacji sprzętu elektronicznego. Gwarancja nie obejmuje także wad powstałych w skutek nieumiejętnej obsługi urządzenia lub zakupionych części w przypadku ewidentnej winy użytkownika.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku używania nieodpowiednich części zamiennych i akcesoriów, bądź materiałów eksploatacyjnych towaru oraz uszkodzeń wynikających w sposób pośredni lub bezpośredni z przyczyn zewnętrznych tj. np. zwarcia instalacji elektrycznej, wyładowań atmosferycznych bądź uderzenia pioruna, pożaru, powodzi itp.

- Gwarancji nie podlegają także uszkodzenia wynikające z instalacji nieodpowiedniego lub nielegalnego i nielicencjonowanego oprogramowania, uszkodzenia sprzętu związane z działaniem wirusów, koni trojańskich, programów śledzących oraz innego szkodliwego oprogramowania zainstalowanego przez kupującego na urządzeniu.

- Prawem gwarancji nie są objęte uszkodzenia wynikające z nadmiernej eksploatacji oraz naturalnego zużycia zakupionego towaru, bądź części m.in.: uszkodzenia złącz, zacisków, taśm, które w wyniku eksploatacji lub naturalnego zużycia żywotności danej części ulęgają awarii.

- Gwarancja nie obejmuje także wad towaru powstałych z winy jego producenta m.in.: dołączenia złego oprogramowania, sterowników, oprogramowania z wirusami, ewidentnej wady urządzenia powstałej na etapie jego produkcji itp.

 1. Firma Suplegsm.com nie ponosi odpowiedzialności za wady urządzenia powstałe w skutek jego nieprawidłowego użytkowania oraz np. związany z tym fakt utraty danych, jak również awarii wcześniej zakupionego sprzętu.

 2. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, podzespołów i produktów ulegających naturalnemu zużyciu m.in.: baterie, przewody zasilające, kable, taśmy itp.

 3. Utrata gwarancji następuje w skutek prób samodzielnej naprawy sprzętu oraz prób przeróbek dokonywanych na własna rękę lub poprzez firmy i osoby nieposiadające ku temu uprawnień.

Odstąpienie od umowy kupna

 1. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty jego dostarczenia. Dzień zwrotu jest dniem dostarczenia towaru do magazynu firmy.

W przypadku braku indywidualnego porozumienia klient – sklep dotyczącego odstąpienia od umowy kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu zakupionego na odległość towaru w wyniku:

 1. Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

 2. Usunięcia oryginalnego opakowania nagrań, a także innych materiałów audio i video oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych,

 3. Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 4. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 5. Świadczeń, których charakter uniemożliwia ich zwrot oraz wynikających z szybkiego psucia się przedmiotu świadczeń,

 6. Dostarczania prasy,

 7. Usług w zakresie gier hazardowych.

 1. Odstąpienie od umowy może być możliwe tylko w przypadku braku jakichkolwiek oznak otwierania lub naruszenia oryginalnego opakowania zakupionego produktu.

 2. Zwracany towar nie może posiadać żadnych śladów użytkowania, którymi są m.in. próby montażu oraz pozostałe w skutek nich ślady na urządzeniu.

 3. Zwracany towar nie może być uszkodzony, z wyjątkiem sytuacji, gdy został spisany protokół szkody w obecności kuriera. W tym celu należy dokładnie obejrzeć przesyłkę przed odbiorem i w razie wątpliwości, co do jej stanu otworzyć paczkę w obecności dostawcy.

 4. W przypadku zwrotu zakupionego towaru klient ponosi koszty dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez sprzedającego suplegsm. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć rachunek / paragon otrzymany przy zakupie oraz dokładne dane dotyczące adresu i konta, na które sprzedający na przesłać należność za zwrot. Zwrot towaru może nastąpić poprzez firmę kurierską bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej

 5. Przesyłki wysłane za pobraniem pocztowym nie będą odbierane przez firmę suplegsm.

 1. Wysyłka i dostawa  towaru

 1. Sklep internetowy suplegsm.com realizuje zamówienia w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez kupującego. O jakichkolwiek problemach z realizacją zamówienia klient jest powiadamiany poprzez wiadomość e-mail, która określa powody trudności oraz ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia.

 2. Koszt dostarczenia zamówionych towarów jest stały i nie zależy od wielkości zamówienia. Dostawa na terenie Polski wynosi 11, 90 zł podczas wpłaty należności na konto firmy. Koszt przesyłki pobraniowej umożliwiającej zapłatę podczas odbioru przesyłki u listonosza lub kuriera wynosi 19, 90 zł. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej realizowane są tylko za pomocą paczki priorytetowej z potwierdzeniem odbioru.

 3. Sklep suplegsm nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z działania Poczty Polskiej oraz zaginięcia nadanych przesyłek. W przypadku braku dostarczenia nadanej przesyłki lub jej uszkodzenia z winy Poczty Polskiej każdy przypadek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu.

 4. Wysyłka towarów za granicę jest możliwa po wcześniejszej wpłacie należności na konto i realizowana tylko za pomocą Poczty Polskiej.

 1. Formy płatności

 1. Sklep internetowy Elektrogsm.pl oferuje klientom dwie formy płatności:

- Płatność za pobraniem – umożliwiającą zapłatę za zakupione towary kurierowi, listonoszowi lub na poczcie podczas odbioru przesyłki,

- Płatność przelewem internetowym, bankowym lub pocztowym – zapłata następuje po złożeniu zamówienia, a towar wysyłany jest zaraz po zaksięgowaniu wpłaty na konto firmy. Dane do przelewu kupujący otrzymuje w wiadomości e-mail potwierdzającej zakup danego towaru i przyjęcie zamówienia do realizacji. Towar zostaje wysłany tylko w wyniku odnotowania pełnej należności na koncie, wyjątkiem jest wybranie opcji płatności za pobraniem.

 1. Bezpieczeństwo i poufność danych

 1. Wszystkie dane klientów sklepu są zbierane i przechowywane tylko do wiadomości firmy suplegsm i podlegają zasadzie pełnej dobrowolności. Zbieranie danych ograniczone jest do minimum pozwalającego właściwie realizować transakcję kupna oraz dostawy do kupującego. Wszystkie dane osobowe klientów podlegają Ustawie o ochronie danych osobowych, a sam kupujący ma prawo do wglądu w zbierane informacje oraz ich poprawianie.

 2. Firma suplegsm.com stara się przechowywać i przetwarzać dane klientów z poszanowaniem prywatności oraz zasad prawa i ochrony danych osobowych. Podczas każdej transakcji firma dokłada wszelkich starań, aby dane powierzone nam w trakcie realizacji zamówienia były w pełni chronione.

 3. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie dotyczących jego całości lub części, bez wcześniejszego uprzedzania klientów.

 4. W przypadku zmian wprowadzonych w regulaminie klienci nie będą związani jego postanowieniami, jeżeli zostały one wprowadzone po złożeniu zamówienia przez klienta.

Składając zamówienie klient akceptuje wszystkie postanowienia i warunki Regulaminu sklepu Suplegsm.com


meridiasprzedam   smedyczny.pl   Sklep gsm

Kontakt z nami

Suplegsm.pl
ul. Siennicka 12 80-758 Gdańsk

Informacja

Jesteś na stronie suplegsm gdzie znajdziesz najnowsze części gsm jak i akcesoria gsm do większości dostępnych modelu telefonów oraz tabletów.