REKLAMACJE

Zakupiony w sklepie Suplegsm.com towar podlega reklamacji w wyniku niezgodności przedmiotu z opisem, niepoprawnego działania oraz braku wszystkich części (produkt niekompletny). Towar uszkodzony przez użytkownika w skutek nieodpowiedniego użytkowania oraz uszkodzony mechanicznie lub ulegający zniszczeniu w skutek nieprawidłowego montażu nie podlega prawu reklamacji.

W przypadku stwierdzenia wady produktu lub jego nieodpowiedniego działania niebędącego wynikiem powyższych działań ze strony użytkownika prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu zgłoszenia zaistniałej sytuacji oraz określenia rodzaju usterki.

Zasady reklamacji towaru – Regulamin

 1. Klient proszony jest o wcześniejsze oraz dokładne sprawdzenie reklamowanego towaru zanim zostanie on zwrócony do sklepu. W celu uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień należy sprawdzić połączenia oraz kable np. w przypadku części zamiennych czy wyświetlaczy.

 2. W razie reklamacji należy przesłać przedmiot z dołączonym do niego dowodem zakupu oraz wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym, który umożliwia dochodzenie roszczeń.

 3. Brak powyższych dokumentów dołączonych do paczki będzie skutkował brakiem rozpatrzenia reklamacji.

 4. Reklamując kilka produktów należy wypełnić formularz reklamacyjny dla każdego z osobna.

 5. Decyzja w sprawie reklamacji następuje w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwróconego produktu przez Sprzedającego. Po upływie tego czasu Sprzedający, czyli suplegsm.com informuje Kupującego o formach wymiany produktu lub zwrocie pieniędzy.

 6. Sprzedający ma 7 dni na sfinalizowanie reklamacji licząc od daty zaakceptowania przez Kupującego formy kończącej postępowanie reklamacyjne (wymiana towaru lub zwrot pieniędzy).

 7. Bezpodstawna reklamacja towaru może skutkować dodatkowymi obciążeniami Kupującego w postaci kosztów przesyłki zwrotnej oraz ponownej wysyłki do Kupującego.

 8. Reklamowany produkt wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi zakup oraz wypełnionym formularzem należy wysłać na adres działu reklamacji sklepu suplegsm.com.

 9. Produkt podlegający reklamacji należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną (list ekonomiczny lub paczka ekonomiczna w przypadku produktów o większych gabarytach)

 10. Jeżeli kupujący wyśle reklamowany przedmiot przesyłką droższą niż zastrzeżona w punkcie powyżej przesyłka ekonomiczna (list lub paczka), a reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie Kupujący otrzyma zwrot kosztów wysyłki reklamowanego towaru tylko w wysokości zastrzeżonego przez Sprzedającego wcześniej rodzaju przesyłki pocztowej.

 11. Nieuzasadniona reklamacja towaru może powodować obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami np. przeprowadzonych ekspertyz towaru. Nieuzasadnione lub źle zgłoszone i opisane reklamacje mogą powodować wydłużenie procesu weryfikacji roszczeń ze względu na konieczność ustalenia przez Sprzedającego faktycznego stanu reklamowanego produktu. Jednocześnie firma suplegsm w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji zastrzega sobie prawo do obciążenia kupującego karą za nieuzasadnioną reklamację w wysokości 40 zł.

 12. Wszystkie przesyłki, także zwroty towaru nie będą przyjmowane przez Sprzedającego w przypadku wysyłki towaru za pobraniem pocztowym.


Kontakt z nami

Suplegsm.pl
ul. Siennicka 12 80-758 Gdańsk

Informacja

Jesteś na stronie suplegsm gdzie znajdziesz najnowsze części gsm jak i akcesoria gsm do większości dostępnych modelu telefonów oraz tabletów.